HoryzontyHoryzonty

Przyroda: Ptasie perły Niderlandów

Terminy i zgłoszenia

O wyprawie

 • Morze Wattów i wyspa Texel - równie pływowe pełne ptaków
 • Helgoland - słynna ptasia wyspa na Morzu Północnym
 • Wielkie zimowiska bernikli obrożnych i białolicych
 • Parki Narodowe Lauwersmeer, Oosterschelde, Werribben Widen
 • Rezerwat Oostvaarderplassen
 • Ostoja dropi Havellandische Luch

Zapraszamy na studyjny wyjazd w kameralnej grupie do jednego z najbardziej niedocenianych krajów pod względem atrakcyjności przyrodniczej. Niewielka Holandia to kraj bardzo szczególny: wydarta morzu przez pracowity naród jest kolebką nowoczesnej cywilizacji i wolności człowieka, a zarazem obszarem o zaskakująco bogatej przyrodzie umiłowanej przez migrujące ptaki. Na rozległych, płaskich nizinach można mieć uczucie, że "wystarczy byle pagórek, aby objąć wzrokiem cały kraj - wszystkie jego rzeki, łąki, kanały i czerwone miasta - niby wielką mapę". Wyruszamy, by odkrywać "fascynujące bogactwo tej wielkiej płaszczyzny" (z Herberta).

Holandia czyli Niderlandy

Niewielkie Niderlandy słusznie kojarzone są z wysoko rozwiniętą cywilizacją, liberalną obyczajowością oraz oczywiście tulipanami, wiatrakami i rowerami. Niemniej Holandia to także rozległe parki narodowe, tereny podmokłe, namorskie płycizny obfitujące w ptaki, których obserwacje są głównym z celem wyjazdu. Opuścimy utarte szlaki w czasie wycieczek rowerowych i pieszych. Przyjrzymy się pracy systemu tam, które chronią kraj przed morzem i zajrzymy do jednej z najlepszych na świecie galerii malarstwa.

Morze Wattów i wyspa Texel

Waddenzee to po niderlandzku morze błota i nazwa ta doskonale opisuje środowisko, które możemy obserwować na obszarze oddzielającym Wyspy Fryzyjskie od Kontynentu. Dzięki płyciznom rozlewającym się po horyzont możemy tu podziwiać spektakl dobowego cyklu pływów. Żyzne błoto zasilane materiałem organicznym z Morza Północnego przyciąga największe w Europie stada biegusów, rycyków, kulików, szablodziobów, gęsi. Te pozornie niedostępne przestrzenie można przemierzyć pieszo oddając się narodowemu sportowi wadlopen - chodzenia po błocie. My spojrzymy na ten bezkres mokradeł z brzegów wyspy Texel, na której znajdują się jedne z najgorętszych miejsc obserwacji migracji ptaków w Europie.

Tajemnice holenderskiego cudu

Delta trzech dużych rzek, Renu, Mozy i Skaldy, to front zaciekłej walki Holendrów o ląd. Tradycja osuszania zalanych terenów i uzyskiwania nowych ziem sięga czasów średniowiecznych. Skala prac jednak nigdy nie była tak spektakularna jak po wielkiej powodzi w 1953 r. "Plan Delta" zmienił krajobraz niewielkiej prowincji Zelandii, ale nie odebrał jej naturalnych walorów. W tutejszych rezerwatach poszukamy licznych gatunków ptaków wodno-błotnych, ale nie ominiemy też miejsc, w których człowiek wciąż zmaga się z żywiołem wody wykorzystując najnowsze technologie. Odkryjemy fenomen przyjaznego sąsiedztwa największego portu Europy, lśniących rafinerii i ptasich ostoi o randze europejskiej.

Zobacz więcej
Ukryj

Galeria

Program

 • Dzień 1
  Wyjazd z Warszawy i przejazd do Cuxhaven
  Rozwiń
  Ukryj

  Wyjazd z Warszawy o godzinie 6:00 (zbiórka przed Kinoteką na parkingu przy Pałacu Kultury) i około 11:00 z Poznania (miejsce spotkania w Poznaniu podamy w informacjach na 2-3 tygodnie przed wyjazdem). Przejazd przez Niemcy w stronę Cuxhaven na nocleg.

 • Dzień 2
  Przeprawa na Helgoland i wędrówka wokół wyspy
  Rozwiń
  Ukryj

  Rano wypływamy na rejs na Helgoland. Wędrówka wokół wyspy - kolonie głuptaków, nurzyków i mew trójpalczastych. Obserwacj ptaków morskich i migracji ptaków wróblowych. Powrót do Cuxhaven.

 • Dzień 3
  Eksploracja Parku Narodowego Lauwersmeer
  Rozwiń
  Ukryj

  Eksploracja wybrzeża laguny Morza Północnego Lauwersmeer w Holandii. Odwiedzimy szereg siedlisk podmokłych słonowodnych, słonawych i słodkowodnych Parku Narodowego Lauwersmeer. Z ukrytych punktów obserwacyjnych zobaczymy wiele gatunków ptaków siewkowych, kaczek, gęsi.

 • Dzień 4
  Park Narodowy Werribben-Wieden
  Rozwiń
  Ukryj

  Wizyta w Parku Narodowym Werribben-Wieden - obserwacje ptaków na rozległych mokradłach - na największe torfowisko niskie zachodniej Europy, na którym licznie zbierają się na przelotach kaczki i gęsi. Przejazd tamą Afsluitdijk w kierunku Den Helder, skąd przeprawimy się na wyspę Texel.

 • Dzień 5
  Wycieczka po wyspie Texel, równie pływowe, latarnia morska
  Rozwiń
  Ukryj

  Całodniowa eksploracja północnej częsci wyspy Texel: okolice latarni morskiej, ptaki siewkowe na Morzu Wattów (Waddenzee) - obserwacje w czasie odpływu. Na Morzu Wattów obserwować można wielotysięczne stada biegusów rdzawych, wielkie stada rycyków, szlamników, kulików, czajek, szablodziobów i wielu innych gatunków siewkowych. Nierzadko trafiają się także ptasi goście z Ameryki Północnej.

 • Dzień 6
  Park Narodowy Duinen van Texel, słone bagno De Slufter
  Rozwiń
  Ukryj

  Obserwacje ptaków na polderach południowej części wyspy, wędrówka po zalewanych okresowo przez morze słonych mokradłach De Slufter oraz po wydmach Parku Narodowego Duinen van Texel. Kolonia lęgowa warzęchy, zimujące stada bernikli.

 • Dzień 7
  Flevoland - rezerwat Oostvaarderplassen
  Rozwiń
  Ukryj

  Prowincja Flevoland powstała w latach '60 XX wieku w wyniku osuszeniach fragmentu zatoki Morza Północnego - część tego obszaru pozostała jednak silnie podmokła i jest ważną ostoją ptaków. Do mijesc obserwacji ptaków prowadzą kładki a do ptaków można blisko podejść dzięki czatowniom. Rezerwat Oostvaarderplassen to najciekawsza ostoja ptaków w okolicach Amsterdamu i zarazem bardzo ciekawy, młody ląd. Popołudniu przejazd do Delty Renu.

 • Dzień 8
  Wielka Delta Renu, Park Narodowy Oosterschelde
  Rozwiń
  Ukryj

  Eksplorocja Parku Narodowego Oosterschelde: tereny podmokłe na przekształconycb przez człowieka obszarach realizacji wielkiego planu Delta - zalewane okresowo mokradła obszaru Schouwen-Duivland. Zobaczymy elementy konstrukcyjne powstałe w czasie realizacji największego w Europie planu ochrony przed morskim żywiołem obszarów położonych poniżej poziomu morza. To ostoja wielu ptaków siewkowych i wodnych.

 • Dzień 9
  Z Delty Renu do Doliny rzeki Havelland
  Rozwiń
  Ukryj

  Po porannych obserwacjach w Delcie Renu przejedziemy przez Niemcy w okolice Havellandische Luch.

 • Dzień 10
  Ostoja dropi Havellandische Luch i powrót do Polski
  Rozwiń
  Ukryj

  Rano odwiedzimy rozległą równinę w dolinie rzeki Havel - Havellandische Luch gdzie mieszka brandenburska populacja dropia. Po obserwacjach tych majestatycznych ptaków wrócimy wieczorem do Polski - do Poznania i do Warszawy.

Zobacz więcej
Ukryj

Warunki

Cena obejmuje:

 • Transport: bus lub autokar
 • Prom Helgoline: Cuxhaven - Helgoland - Cuxhaven
 • Prom na wyspę Texel
 • Zakwaterowanie: 4-6 osobowe domki wakacyjne i/lub hostele, pokoje 2-3 osobowe
 • Opiekę przewodnika-przyrodnika
 • Ubezpieczenie: KL do 20 000 EUR | NNW do 15 000 PLN | BP do 1000 PLN
 • Składki: TFG - 10 PLN, TFP - 10 PLN
 • Podatek VAT

Cena nie obejmuje:

 • Wyżywienia
 • Ewentualnych wymaganych testów na covid i szczepień
 • Ewentualnych biletów wstępu w czasie wolnym

Liczba uczestników: 8 - 16 osób

Zaliczka przy zgłoszeniu: 600 PLN

Dopłatę należy uregulować do 30 dni przed wyjazdem. Część ceny wyjazdu 450 EUR płatna na konto wg kursu sprzedaży EUR mBanku z dnia dokonywania wpłaty lub bezpośrednio na nasz rachunek w EUR podany w zakładce kontakt.

Warto wiedzieć

 • Relacja z wyjazdu z Ptaków Polski
  Rozwiń
  Ukryj

  Zapraszamy do lektury relacji z wyprawy na ptaki do Holandii autorstwa naszego przewodnika Witka Muchowskiego: POBIERZ

 • Lista gatunków ptaków z wyjazdu w 2007 roku
  Rozwiń
  Ukryj

  Lista wybranych, zanotowanych gatunków ptaków zaobserwowanych na wycieczce do Holandii w 2007 roku z wyróżnieniem gatunków ciekawych dla polskiego obserwatora:

  Rząd: Perkozowe:
  1. Perkoz dwuczuby

  Głuptakowe:
  2. Głuptak (kolonia lęgowa na wyspie Helgoland)
  3. Kormoran

  Rząd Pelikanowe:
  4. Czapla nadobna
  5. Czapla biała
  6. Czapla siwa
  7. Warzęcha (kolonia lęgowa)

  Rząd Bocianowe:
  8. Bocian biały

  Rząd Blaszkodziobe:
  9. Łabędź niemy
  10. Łabędź czarny (kategoria C)
  11. Gęgawa
  12. Bernikla rdzawoszyja
  13. Bernikla obrożna (olbrzymie stada)
  14. Bernikla białolica (olbrzymie stada)

  15. Ohar (rozproszona kolonia lęgowa na wydmach)
  16. Gęsiówka egipska
  17. Świstun
  18. Krzyżówka
  19. Krakwa
  20. Rożeniec
  21. Płaskonos
  22. Cyraneczka
  23. Cyranka
  24. Głowienka
  25. Czernica
  26. Edredon
  27. Szlachar

  Rząd szponiaste:
  28. Błotniak zbożowy
  29. Błotniak stawowy
  30. Krogulec
  31. Myszołów
  32. Rybołów

  Rząd Sokołowe:
  33. Pustułka

  Rząd Grzebiące:
  34. Bażant

  Rząd Żurawiowe:

  35. Kokoszka
  36. Łyska

  Rząd Siewkowe:
  37. Ostrygojad
  38. Szablodziób

  39. Sieweczka obrożna
  40. Sieweczka rzeczna
  41. Sieweczka morska
  42. Mornel
  43. Siewka złota
  44. Siewnica
  45. Czajka
  46. Kamusznik
  47. Piaskowiec
  48. Biegus rdzawy
  49. Biegus krzywodzioby
  50. Biegus zmienny
  51. Biegus morski
  52. Biegus arktyczny

  53. Batalion
  54. Kulik wielki
  55. Kulik mniejszy
  56. Rycyk
  57. Szlamnik
  58. Krawodziób
  59. Brodziec śniady
  60. Kwokacz
  61. Samotnik
  62. Śmieszka
  63. Mewa pospolita
  64. Mewa trójpalczasta
  65. Mewa srebrzysta
  66. Mewa siodłata
  67. Mewa żółtonoga
  68. Rybitwa czubata
  69. Rybitwa rzeczna
  70. Nurzyk

  Rząd Gołębiowe
  71. Grzywacz
  72. Siniak
  73. Sierpówka

  Rząd Papugowe:
  74. Aleksandretta obrożna

  Rząd Dzięciołowe:
  75. Dzięcioł zielony
  76. Dzięcioł duży

  Rząd Wróblowe:
  77. Brzegówka
  78. Dymówka
  79. Świergotek łąkowy
  80. Pliszka siwa
  81. Pliszka żółta
  82. Strzyżyk
  83. Pokrzywnica
  84. Rudzik
  85. Podróżniczek
  86. Pleszka
  87. Kopciuszek
  88. Kląskawka
  89. Białorzytka
  90. Drozd obrożny
  91. Kos
  92. Kwiczoł
  93. Śpiewak
  94. Świerszczak
  95. Trzcinniczek
  96. Gajówka
  97. Piegża
  98. Cierniówka
  99. Kapturka
  100. Piecuszek
  101. Pierwiosnek
  102. Mysikrólik
  103. Modraszka
  104. Bogatka
  105. Szpak
  106. Sroka
  107. Kawka
  108. Czarnowron
  109. Gawron
  110. Kruk
  111. Sójka
  112. Wróbel
  113. Mazurek
  114. Zięba
  115. Szczygieł
  116. Makolągwa
  117. Trznadel
  118. Potrzos

  oraz mandarynka, dzięcioł czarny, skowronek

 • UBEZPIECZENIE W TRAKCIE WYJAZDU
  Rozwiń
  Ukryj

  W trakcie wyjazdu uczestnicy ubezpieczeni są w ramach pakietu "Bezpieczne Podróże" w wariancie Travel (zakres standard) w T.U. Signal Iduna na poniższe sumy:

  KL - Koszty Leczenia - do 20 000 EUR

  NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - do 15 000 PLN

  BP - Bagaż Podróżny - do 1000 PLN

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia - POBIERZ

 • MSZ - INFORMACJE I OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
  Rozwiń
  Ukryj

  Przed dokonaniem zgłoszenia na wyjazd zachęcamy do zapoznania się z wiadomościami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - Informacje dla podróżujących - TUTAJ

  Znajdą tam Państwo informacje dotyczące aktualnych ostrzeżeń dla podróżujących w danym kraju, jak również informacje dotyczące:

  - wymaganych dokumentów podróży
  - bezpieczeństwa
  - zdrowia i zalecanych szczepień
  - przepisów celnych

ABY OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij