HoryzontyHoryzonty

Regulamin rabatowy

Regulamin Rabatowy dla członków Klubu Podróży Horyzonty

1. Członkowie Klubu Podróży Horyzonty mogą otrzymać rabat przy zgłoszeniu na kolejną imprezę turystyczną.

2. Wysokość rabatu zależy od ilości imprez turystycznych, w których uczestniczył członek Klubu Podróży Horyzonty oraz miejsc, gdzie się odbywały.

3. Za udział w odbytych imprezach turystycznych członek Klubu otrzymuje punkty premiowe wg następującej zasady: 
- 1 punkty premiowe: imprezy wielodniowe organizowane na terytorium Polski, 
- 2 punkty premiowe: imprezy organizowane na terytorium Europy, trwające do 10 dni, 
- 3 punktów premiowe: imprezy organizowane na terytorium Europy, trwające powyżej 10 dni, 
- 4 punktów premiowe: imprezy organizowane poza Europą.

3a. Punkty premiowe nie są naliczane za imprezy turystyczne, przy których uczestnik skorzystał z promocji lub rabatów specjalnych (innych niż wymienione w pkt. 3).

4. Wysokość rabatu stanowi suma punktów premiowych podzielonych przez 2. Uzyskana liczba stanowi procentową wartość rabatu obliczanego od katalogowej wartości imprezy turystycznej.

5. Podstawą uzyskania rabatu jest wymienienie w uwagach przy zgłoszeniu imprez wraz z symbolami oraz podanie, kiedy się odbyły (wystarczy podać rok). Punkty premiowe można uzyskać również za udział w imprezach, które odbyły się przed wprowadzeniem Regulaminu Rabatowego.

6. Wartość rabatu oblicza się od wartości wyrażonej w PLN wpłacanej na konto Klubu Podróży Horyzonty. Rabat wykorzystuje się w całości, wraz z jego wykorzystaniem punkty premiowe ulegają skasowaniu.

7. Wartość rabatu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

8. Warunkiem uzyskania rabatu jest przesłanie zgłoszenia i wpłata zaliczki na minimum 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

9. Wartość rabatu nie może przekroczyć 20% wartości imprezy turystycznej.

10. Klub Podróży Horyzonty zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszej promocji. Zakończenie promocji jest podawane do ogólnej wiadomości co najmniej pół roku wcześniej.

11. W przypadku zakończenia niniejszej promocji wartość punktów premiowych podlega umorzeniu.

12. We wszelkich sprawach spornych i dyskusyjnych ostateczna decyzja należy do Klubu Podróży Horyzonty.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij