HoryzontyHoryzonty

Przyroda: Stepy i góry Kazachstanu

Terminy i zgłoszenia

 • Termin
  14 - 27 maja 2023
 • Symbol
  PKZ
 • Ilość dni
  14 dni
 • Cena
  2490 PLN + 1900 EUR
 • Promocje
  Ostatnie miejsca!
 • Zgłoszenie

O wyprawie

 • Góry Tien Szan: orłosępy, sępy himalajskie, wieszczki, wrończyki, góralki
 • Ptaki alpejskich łąk Tien Szanu: słowiczki białosterne, dziwonie czerwonawe, grubodzioby żałobne
 • Bezkresne stepy Kazachstanu
 • Pustynia Taukum
 • Fauna stepów i pustyń: strepety, hubary arabskie, żurawie stepowe, szikra
 • Wschody i zachody słońca na pustyni - 3 noclegi w jurtach
 • Spektakularny Kanion Szaryński
 • Środkowoazjatyckie i himalajskie gatunki ptaków
 • Wielkie Jezioro Ałmackie - ostoja ibisodzioba
 • 2 przewodników ornitologów w czasie całej wyprawy

Wielka połać stepów, pustyń i półpustyń w sercu Azji rozpościera się od Morza Czarnego na zachodzie, wokół Morza Kaspijskiego i niemal po Pacyfik na wschodzie. Metaforycznie niesposób się oprzeć, by nie określić tego obszaru "przestworem suchego oceanu". Szczególnie, że suchy ocean kazachskich pustyń i stepów to najbardziej oddalony od prawdziwych oceanów i mórz obszar na świecie. Od południa obszar ten opiera się o malownicze pasmo gór Tien Szan, w których spotkać można przedstawicieli fauny najwyższych gór świata Himalajów. Kazachstan znajduje się w sercu Palearktyki i spotakć tu można wiele znanych nam ptaków europejskich (często jednak innych podgatunków) i wiele gatunków  środkowo- i wschodnioazjatyckich.

Stepy i pustynie

Serce Azji bije w krainie, którą nie tak dawno przemierzali nomadzi wędrujacy ze stadami zwierząt i mieszkający w jurtach. Zmiany cywilizacyjne sprawiły, że wędrowcy Ci osiedlili się w miastach. Ale przyroda i krajobrazy stepów, półpustyń i pustyń się nie zmieniły. Żyją tutaj ptaki, które ewolucja doskonale przygotowała do przetrwania suszy. Krajobrazy rzeźbione wiatrem i slońcem są miejscem występowania ptaków, które budzą bardzo dużo emocji wśród obserwatorów - bowiem niezwykle rzadko pojawiają się także w naszych regionach w Palearktyce Zachodniej. Ich kolebką są jednak bezkresne przestrzenie stepów i pustyń Środkowej Azji. Niektórzy określają ją mianem przestrzeni wolności, bowiem po tych przestrzeniach wędrowali jeszcze kilka dekad temu ludzie, których nie krępowało posiadanie stałych domów, majątków, pracy związanej z miejscem. To na tych rozległych pustkowiach spotkamy żurawie stepowe, sieweczki pustynne, stepówki i pustynniki, strepety i hubary arabskie, skowrończyki, kilka gatunków dzierzb i białorzytek, gilaki pustynne, a także maleńkie pokrzewki pustynne i zaganiacze afgańskie. Na niewielkich jeziorach i oczkach wodnych pośród pustyni Taukum spotkamy także ptaki wodne: pelikany różowe i kędzierzawe, terekie, sieweczki mongolskie, mewy orlice, rybitwy krótkodziobe. Mamy szansę spotkać nieuchwytnego krogulaca małego - tak zwaną "szikrę".

Tien Szan - u stóp wielkich gór

Góry Tien Szan to jedno z najwyższych pasm górskich na świecie. Występują tu ptaki charakterystyczne dla siedlisk alpejskich i wiele gatunków ptaków himalajskich. Ptasią ikoną Tien Szanu jest ułar himalajski - kazachska część tego pasma jest być może najlepszym miejscem na świecie do obserwacji tego masywnego górskiego kuraka. Wysokie góry to królestwo wielkich drapieżników i majestetycznych sępów. Spotkamy tam ptaki o jednej z największych rozpiętości skrzydeł pośród ptaków lądowych naszej planety - sępy himalajskie, sępy kasztanowate i orłosępy. Alpejskie łąki są miejscem występowania barwnych i ciekawych ptaków wróblowych gór - spotkamy tam płochacze himalajskie i czarnogardłe, pleszki kaukaskie, słowiczki białosterne, dziwonie czerwonawe, grubiodzioby żalobne, góralki ciemnogłowe i brunatne.

Kanion Szaryński

To krajobrazowa perła Kazachstanu, która znajduje się niemal w każdym folderze promującym kraj - obok nowoczesnego "down town" Astany ;-) Długi na niemal 150 kilometrów wielki wąwóz otaczają malownicze czerwone i żółte skały. W czasie 3-dniowej niemal eksploracji kanionu tropić będziemy występujące na skałach ptaki sucholubne - góropatwy azjatyckie, jaskółki skalne, górniczki, nagórniki, modraki, białorzytki płowe i pustynne, wróble skalne, głuszki, trznadle srebrnogłowe. Nasycimy oczy widokiem czerwonych skał rozpalonych blaskiem wschodzącego i zachodzącego słońca.

 

Zobacz więcej
Ukryj

Galeria

Program

 • Dzień 1-2
  Wylot do Ałmaty
  Rozwiń
  Ukryj

  Wylot z Warszawy do Ałmaty (przelot z przesiadką).

 • Dzień 3
  Pogórze Tien Szan
  Rozwiń
  Ukryj

  Rano wyruszamy na zachód od Ałmaty ku górom Tien Szan. Będziemy wypatrywać kontrastowych, czarno-białych łebków trznadli łąkowych. W tym regionie biegnie ich zachodnia granica zasięgu. Obserwacje ptaków: kraski, środkowo azjatycki podgatunek cierniówki (rubicola), trznadle rudogłowe, głuszki, potrzeszcze, dziwonie. U stóp Tien Szan będziemy także obserwować orłosępy, sępy kasztanowate, sępy himalajskie, orły przednie, orzełki włochate, kurhanniki. Nad górską rzeką wypatrzymy pluszcze podgatunku leucogaster. Spotkamy także pospolitą tutaj sikorę lazurową podgatunku tianschanicus. Nocleg w hotelu u stóp Tien Szanu.

 • Dzień 4
  Sorbulak - pustynne jeziora
  Rozwiń
  Ukryj

  Wyruszymy wcześnie rano i pojedziemy na pustynię. Po drodze wypatrywać będziemy w stepie żurawi stepowych i strepetów. Zobaczymy także kalandry, pasterze, kraski, żołny a także sucholubne siewki - żwirowce łąkowe. Pustynny obszar Sorbulak z niewielkimi jeziorkami to miejsce, w którym licznie gromadzą się ptaki. Zobaczymy pelikany różowe i kędzierzawe, mewy orlice, rybitwy krótkodziobe i wielkodziobe, hełmiatki. W błotnistych sadzawkach wypatrywać będziemy terekii, brodźców śniadych i rzadkich sieweczek mongolskich. Wielką atrakcją dnia będzie spotkanie z krogulcem małym - szikrą. Dotrzemy do pustyni Taukum, gdzie eksplorować będziemy pustynne wąwozy, piaszczyste wydmy, rozproszoną roślinność oraz okolice studni artezyjskich. 3 noclegi na pustyni.

 • Dzień 5
  Ptaki pustyni i stepów
  Rozwiń
  Ukryj

  O świcie wybierzemy się na tropienie hubary arabskiej a także bardzo rzadkiej gazeli czarnoogonowej. Po śniadaniu wycieczka po pustyni w poszukiwaniu sieweczek długonogich i pustynnych. Wokół nas latać będą stada skowrończyków krótkopalcowych i małych, kalandry i kalandry dwuplamiste, srokosze stepowe. Będziemy wypatrywać maleńkiej pokrzewki pustynnej i zaganiacza afgańskiego. Zobaczymy kruki pustynne, białorzytki pustynne i płowe, drozdówki rdzawe, dzierzby rdzawosterne. Przy studniach artezyjskich poczekamy na stepówki białobrzuche. Odwiedzimy słynne pteroglify, przy których lęgowy jest kowalik duży. Mamy także szansę zobaczyć rzadkiego czarnodziobka i gilaki mongolskie, trznadle skalne, białorzytki pstre i piegżę zakaspijską. Po drodze wypatrywać będziemy stepowych rarytasów: stepówek czarnobrzuchych, pustynników i kalander bialoskrzydłych.

 • Dzień 6
  Dalsza eksploracja pustyni
  Rozwiń
  Ukryj

  Ten dzień poświęcimy na wyszukiwanie gatunków, które umknęły nam poprzednoego dnia. Będziemy cierpliwie eksplorować pustynię, a także wypatrywać rzadkich, zalatujacych do Kazachstanu gatunków.

 • Dzień 7
  Jazda przez pustynię, lasy Turanga
  Rozwiń
  Ukryj

  Ruszamy między piaszczyste barchany wypatrywać ptaków. Między wydmami pojawiają się małe oczka wodne i skupiska roślinności. W takich miejscach spotkamy sikory lazurowe, remizy jasnogłowe, trzcinniczki kaspijskie. W leśnych siedliskach Turanga wypatrywać będziemy dzięciołów białoskrzydłych, gołębi jasnogłowych, wróbli mongolskich i zaganiaczy bladych. Wieczorem przejazd do Kapszagaj.

 • Dzień 8
  Kanion Szaryński
  Rozwiń
  Ukryj

  Ruszamy w stronę Kanionu Szaryńskiego i Szaryńskiego Parku Narodowego - żółto-czerwone kaniony i Dolina Sugaty. Po drodze mamy szansę spotkać dzierzbę zmienną, wilgę złotoplamą. Wyżej w górach Boguty napotkamy orłosępy, sępy kasztanowate, ścierwniki, sępy himalajskie, kurhanniki, orły przednie i stepowe, rarogi, pustułeczki, a także góropatwy azjatyckie, jaskółki skalne, górniczki. Będzie także okazja do ponownego spotkania z białorzytkami płowymi i pustynnymi, z nagórnikami i modrakami. Będziemy wypatrywać piegży zakaspijskiej, wróbli skalnych, trznadli srebrnogłowych, skalnych oraz głuszków. W siedliskach suchych ponownie wypatrywać będziemy żurawi stepowych, stepówek czarnobrzuchych i pustynników. Przy wodopoju mamy szansę zobaczyć gilaki pustynne i gilaki ciemnogłowe.

 • Dzień 9-10
  Kanion Szaryński - ptaki skał, stepów i pustyni
  Rozwiń
  Ukryj

  Dalsza eksploracja Kanionu Szaryńskiego i otaczających go skał oraz siedlisk stepowych i pustynnych w poszukiwaniu wymienionych wcześniej gatunków. Wędrówki po spektakularnych widokowo skałach i dolinach rozległego kanionu. Spędzimy tam łącznie 3 noce i dni.

 • Dzień 11
  Z Kanionu Szaryńskiego do Tien Szan
  Rozwiń
  Ukryj

  Poranny spacer w rejonie Kanionu Szaryńskiego. Przejazd do przedgórza Tien Szanu z postojem po drodze w miejscu występowania brzegówki azjatyckiej. Docieramy do znanego nam górskiego pensjonatu, w którym zatrzymamy się na 3 noce i eksplorować będziemy pogórze Tien Szanu w poszukiwaniu ptaków.

 • Dzień 12-13
  Pogórze Tien Szan, Jezioro Ałmackie
  Rozwiń
  Ukryj

  Wyruszymy nad Wielkie Jezioro Ałmackie. Poszukamy pluszczy ciemnych, gwizdokosów fioletowych, pleszki szarawej i pleszki ałtajskiej, a także lokalnych podgatunków czarnogłówki, sosnówki, orzechówki i drzemlika. Wokół Jeziora Ałmackiego wypatrywać będziemy charakterystycznego, spokrewnionego z ostrygojadem ibisodzioba. Wypartrzymy także kazarki a na alpejskich łąkach spotkamy słowiczki białosterne, płochacze czarnogardłe, świstunki żółtobrzuche, sikorczyki tybetańskie, dziwonie czerwonawe, grubodzioby żałobne. Wyżej w górach ponownie wypatrywać będziemy orłosępów, sępów himalajskich, ułarów himalajskich, płochaczy himalajskich i płowych, pleszek kaukaskich, wrończyków i wieszczków, góralków ciemnogłowych i brunatnych.

 • Dzień 14
  Przelot do Polski
  Rozwiń
  Ukryj

  Wylot z Ałmaty i przelot do Polski.

Zobacz więcej
Ukryj

Warunki

Cena obejmuje:

 • Transport: przejazdy wynajętym busem
 • Zakwaterowanie: noclegi w hotelach, pensjonatach oraz w jurtach na kampie na pustyni (pokoje/jurty 2-osobowe)
 • Wyżywienie: śniadania i kolacje
 • Opiekę 2 przewodników: miejscowego ornitologa oraz polskiego ornitologa
 • Ubezpieczenie:  KL do 50 000 EUR | NNW do 15 000 PLN | BP do 2 000 PLN
 • Składki: TFG - 13 PLN, TFP - 13 PLN
 • Podatek VAT

Cena nie obejmuje:

 • Przelotów na trasie: Warszawa - Almaty - Warszawa (ok. 3500-4200 zł)*
 • Wyżywienia: ew. posiłków w ciągu dnia oraz napojów (ok. 100-140 EUR)
 • Napiwków: ok. 15-20 EUR

Liczba uczestników: 8 - 12 osób

Zaliczka przy zgłoszeniu: 3000 PLN

Dopłatę należy uregulować do 30 dni przed wyjazdem. Część ceny wyjazdu 1900 EUR płatna na konto wg kursu sprzedaży EUR mBanku z dnia dokonywania wpłaty lub bezpośrednio na nasz rachunek w EUR podany w zakładce kontakt.

*Bilet lotniczy można wykupić po potwierdzeniu wyprawy samodzielnie lub za naszym pośrednictwem.

Warto wiedzieć

 • UBEZPIECZENIE W TRAKCIE WYJAZDU
  Rozwiń
  Ukryj

  W trakcie wyjazdu uczestnicy ubezpieczeni są w ramach pakietu "Bezpieczne Podróże" w wariancie Travel (zakres standard) w T.U. Signal Iduna na poniższe sumy:

  KL - Koszty Leczenia - do 50 000 EUR

  NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - do 15 000 PLN

  BP - Bagaż Podróżny - do 2 000 PLN

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia - POBIERZ

 • MSZ - INFORMACJE I OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
  Rozwiń
  Ukryj

  Przed dokonaniem zgłoszenia na wyjazd zachęcamy do zapoznania się z wiadomościami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - Informacje dla podróżujących - TUTAJ

  Znajdą tam Państwo informacje dotyczące aktualnych ostrzeżeń dla podróżujących w danym kraju, jak również informacje dotyczące:

  - wymaganych dokumentów podróży
  - bezpieczeństwa
  - zdrowia i zalecanych szczepień
  - przepisów celnych

ABY OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij