HoryzontyHoryzonty

Przyroda: Ptaki i przyroda gór polskich

Terminy i zgłoszenia

O wyprawie

 •  Parki Narodowe: Bieszczadzki, Magurski, Tatrzański
 •  Obserwacje ptaków: orły przednie, orliki, trzemielojady...
 •  ... puszczyk uralski, pomurnik, dzięcioły białogrzbiety i trójpalczasty...
 •  ... orzechówki, pluszcz, krzyżodzioby świerkowe i wiele innych
 •  Projektowany Turnicki Park Narodowy i Dolina Orłów
 •  Przyroda Karpat, Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych

 

Nasza wyprawa zaprezentuje przyrodę, a zwłaszcza ptaki zamieszkujące najciekawsze obszary Karpat Wschodnich. Przejedziemy od Pogórza Przemyskiego, przez góry Sanocko-Turczańskie, Bieszczady i Beskid Niski w kierunku tatrzańskich dolin. Zobaczymy kilkanaście ciekawych gatunków ptaków, tj.:
- szponiaste: orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad
- sowy: puszczyk uralski 
- ... i inne: bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty, orzechówka, pluszcz, krzyżodziób świerkowy, derkacz, gąsiorek, a być może również wielką rzadkość ... pomurnika. 

Zobacz więcej
Ukryj

Galeria

Program

 • Dzień 1
  Przejazd do Przemyśla
  Rozwiń
  Ukryj

  Przejazd na z Warszawy do Przemyśla, skąd zaczynamy naszą wyprawę. 

 • Dzień 2
  Przejazd dolinami przez Pogórze Przemyskie i gór Sanocko-Turczańskie w kierunku Bieszczadów
  Rozwiń
  Ukryj

  Pogórze Przemyskie jest miejscem, gdzie występują zarówno górskie, jak i nizinne gatunki roślin. Flora roślin naczyniowych jest bardzo bogata, liczy ok. 900 gatunków, w tym wiele rzadkich lub typowych tylko dla Karpat Wschodnich. Ostoja jest miejscem zachowania fauny puszczańskiej z wilkiem i rysiem oraz dużymi ssakami roślinożernymi. Wśród bezkręgowców występują endemiczne elementy wschodniokarpackie. W górach Sanocko-Turczańskich odwiedzimy północno-wschodnią część tereny dawnego ośrodka rządowego Arłamów. Przez lata teren ten był dostępny tylko dla małej grupy ludzi, dzisiaj jest obszarem o najwyższych walorach przyrodniczych. 
  Duża szansa na obserwacje polujących na tych terenach orłów przednich i innych ptaków szponiastych.  (S, K)

 • Dzień 3
  Całodzienna wyprawa w Bieszczady
  Rozwiń
  Ukryj

  Ostoja obejmuje całe znajdujące się w Polsce pasmo Bieszczadów Zachodnich. Ten łańcuch górski stanowi najdalej na zachód wysunięty fragment Karpat Wschodnich i zawiera się między granicznymi przełęczami Łupkowską i Użocką. Ma długość 65 km, a szerokość w granicach Polski do 25 km. Bieszczady są ostoją fauny puszczańskiej, ze wszystkimi dużymi drapieżnikami: niedźwiedziem, wilkiem i rysiem. Nas będzie interesować przyroda i ptaki tak zwanego „worka bieszczadzkiego” najdalej wysuniętej na południowy wschód części Sanu, gdzie dotrzemy prawie do źródła tej rzeki. Obserwacje będziemy prowadzić w terenach otwartych łąkowych, na których polują ptaki drapieżne. Wieczorem postaramy się zobaczyć puszczyka uralskiego. (S, K)

 • Dzień 4
  Przejazd w kierunku Beskidu Niskiego przez całe Bieszczady
  Rozwiń
  Ukryj

  Po drodze będziemy poszukiwać wszędzie polujących o tej porze orlików krzykliwych i innych ptaków szponiastych. (S)

 • Dzień 5
  Całodzienne obserwacje w terenach leśnych i w dolinach obszaru Natura 2000 Beskid Niski
  Rozwiń
  Ukryj

  Obszaru Natura 2000 Beskid Niski - to teren bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Jedna z większych górskich ostoi. Roślinność ma charakter przejściowy między Beskidami Wschodnimi i Zachodnimi. W dolinach rzek i potoków utrzymuje się olszyna górska i zbiorowiska łąkowe oraz torfowiska. Na tych terenach będziemy prowadzić nasze obserwacje. Obszar ten zamieszkują liczne i o wyjątkowo wysokim zagęszczeniu w skali kraju populacje: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła białogrzbietego. (S)

 • Dzień 6
  Przejazd do zachodniej części Tatr
  Rozwiń
  Ukryj

  Przejazd do zachodniej części Tatr, po drodze obserwacje nad Zalewem Czorsztyn. (S)

 • Dzień 7
  Dolina Kościeliska - w poszukiwaniu pomurnika
  Rozwiń
  Ukryj

  Obserwacje nasze poszukiwania pomurnika będziemy prowadzić w dolinie, w której od lat gniazdują pomurniki. Mamy nadzieję, że nam szczęście dopisze i uda się zobaczyć choćby przez lunetę ten ciekawy gatunek ptaka zwany przez górali "mentel" czyli motyl. Nazwa pochodzi od charakterystycznego trzepotania skrzydłami przez pomurnika podczas żerowania. (S)

 • Dzień 8
  Powrót do Warszawy
  Rozwiń
  Ukryj

  Po śniadaniu przejazd do Warszawy. (S)

Zobacz więcej
Ukryj

Warunki

Cena obejmuje:

 • Transport: bus
 • Zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3-osobowych w hotelach i pensjonatach
 • Wyżywienie: 7 śniadań (S) i 2 obiadokolacje (K)
 • Opiekę przewodnika
 • Ubezpieczenie: NNW
 • Podatek VAT

Cena nie obejmuje:

 • Wyżywienia poza wymienionym
 • Biletów wstępu do Bieszczadzkiego, Tatrzańskiego i Magurskiego PN: ok. 30 PLN

Liczba uczestników: 7 - 8 osób

Zaliczka przy zgłoszeniu: 400 PLN

ABY OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij