HoryzontyHoryzonty

Regiony: Huculskie połoniny i twierdze Podola

Terminy i zgłoszenia

O wyprawie

 • Podróż w poszukiwaniu dawnych granic Rzeczypospolitej
 • Osławione przez Sienkiewicza twierdze w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim
 • Wizyta w najbardziej polskim z ukraińskich miast – Lwowie
 • Piesze wędrówki w Gorganach i Czarnohorze

Zakarpacie jest najciekawszym i najbardziej zróżnicowanym rejonem górskim Ukrainy. Z łagodnymi pasmami porośniętymi wiekową buczyną kontrastują gołoborza i połoniny najwyższych szczytów kraju. Na górskim szlaku przy akompaniamencie huculskiej muzyki posilimy się świeżym bundzem i bryndzą. W cichych dolinach zwiedzimy urocze drewniane cerkwie, a pragnienie ugasimy licznie występującymi tu wodami mineralnymi albo wyśmienitym zakarpackim winem. Następnie przeniesiemy się na Podole, żeby zwiedzić znane z sienkiewiczowskiej 'Trylogii' twierdze w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim. Wędrując dnem głębokich wapiennych kanionów zapoznamy się z geologią i przyrodą tej krainy. Na zakończenie, mknąc tramwajem po lwowskim bruku, zwiedzimy najciekawsze miejsca tego wspaniałego miasta.

Na górskich granicach i w stepie szerokim

Trasy wędrówek przebiegają przez Parki Narodowe i rezerwaty chroniące najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym zakątki ukraińskich Karpat i Podola. Przy odrobinie szczęścia na połoninach spotkamy Hucułów, którzy jak przed wiekami przez kilka miesięcy w roku żyją w szałasach, wypasają stada owiec i wyrabiają sery z owczego mleka. Z kolei na Podolu będziemy podziwiać fantazyjnie uformowane w wapiennej skale jary, które niegdyś wzmagały walory obronne licznych twierdz oraz dawały schronienie szukającym samotności mnichom.

Zabytki kultury

Pośród gór przycupnęły urokliwe, kryte gontem drewniane cerkwie. Wnętrza niektórych kryją wspaniałe ikonostasy i malowidła ścienne. Ciekawa jest również architektura świecka. Jej największe bogactwo będziemy podziwiać w skansenie budownictwa Karpat Ukraińskich. Takie miasta jak Lwów czy Kamieniec Podolski od wieków stanowiły mozaikę kultur, z których każda pozostawiła po sobie ślady. Obok siebie znajdziemy wiec zabytki prawosławne, katolickie, ormiańskie, żydowskie, a nawet islamskie.

Polskie ślady

W górach natkniemy się na słupki znaczące dawną granicę Rzeczypospolitej oraz ruiny polskiego obserwatorium astronomicznego, z wieży którego rozpościera się wspaniała panorama najwyższych gór Ukrainy. Na Podolu odwiedzimy osławione przez Sienkiewicza twierdze w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim, gdzie nasi przodkowie dzielnie stawiali czoła osmańskim najeźdźcom. Ozdobą kamienieckiego rynku jest nadal dawny polski ratusz, a nieopodal wznosi się monumentalna katedra św. Piotra i Pawła, w której odprawia się polskie msze. Na zakończenie odwiedzimy najbardziej polskie z ukraińskich miast - Lwów.

"... po południu ujrzeli już wyniosłe skały kamienieckie. Na ich widok, a także na widok baszt i rondeli fortecznych zdobiących szczyty skał wielka otucha wstąpiła im zaraz w serca. Albowiem wydawało się niepodobnym, aby jaka inna ręka prócz boskiej mogła zburzyć to orle gniazdo na szczycie otoczonych pętlicą rzeki wiszarów uwite. Dzień był letni i cudny; wieże kościołów i cerkwi wyglądające spoza wiszarów świeciły jak olbrzymie świece... "

H. Sienkiewicz "Pan Wołodyjowski"

Zobacz więcej
Ukryj

Galeria

Program

 • Dzień 1
  Przejazd na Ukrainę
  Rozwiń
  Ukryj

  Wyjazd z Krakowa o godzinie 9:00 (okolice dworca PKP i PKS). Przejazd przez wschodnią Słowację. Krótka wizyta w pełnym uroku, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO mieście Bardejov, w którym dobrze zachowały się gotyckie i renesansowe pamiątki przeszłości. Wieczorem przekroczymy granicę słowacko-ukraińską, na nocleg zatrzymamy się w Użgorodzie - historycznej stolicy Rusi Zakarpackiej.

 • Dzień 2
  Zwiedzanie Użgorodu, degustacja wina i przejazd w Karpaty
  Rozwiń
  Ukryj

  Zwiedzanie Użgorodu - miasta, na którego kształt wpływ mieli przez wieki Węgrzy, Rumuni oraz Żydzi. Zwiedzimy tu ciekawy skansen prezentujący typowe dla różnych części Zakarpacia budowle nawiązujące często stylem do architektury drewnianej Węgier i Rumuni. Nie zabraknie oczywiście huculskiego gospodarstwa warownego, czyli grażdy. W użgorodzkim zamku zapoznamy się z ekspozycjami muzealnymi poświęconymi przyrodzie oraz folklorowi Zachodniej Ukrainy. W okolicach Użgorodu rozwinęła się uprawa winorośli, z której słynie cały region. Wina i koniaki z Zakarpacia mają swoją renomę na całej Ukrainie i z powodzeniem rywalizują z krymskimi konkurentami. Doskonałe zakarpackie wina będziemy degustowali w pochodzących z XVII w. wykutych w tufie wulkanicznym piwnicach winnych. Jeśli ktoś zasmakuje w charakteryzującej się poziomkową nutą „Izabeli” lub innych tutejszych rarytasach będzie miał okazję do uzupełnienia swojej domowej piwniczki. Na nocleg przejedziemy w okolice huculskiego miasteczka Jasinia.

  WIOSNA RZP-1: wyjazd ciężarówką na połoninę Dragobrat.

 • Dzień 3
  Wędrówka górska: Świdowiec (RZP-1) lub Czarnohora (RZP-2)
  Rozwiń
  Ukryj

  WIOSNA RZP-1

  Wędrówki połoninami Świdowca. Wejście na najwyższy szczyt Świdowca - Bliźnicę (1884 m n.p.m.) oferujący rewelacyjną panoramę Czarnohory, Gorganów i doliny Cisy. W okolicach szczytu krajobraz zmienia się na prawdziwie wysokogórski – ze skalnymi ścianami oraz głębokimi kotłami polodowcowymi kryjącymi niewielkie stawy. Nocleg na Połoninie Dragobrat. 

  LATO RZP-2

  Pobyt w Karpatach rozpoczniemy od całodniowej wycieczki w najwyższe góry Ukrainy – pasmo Czarnohory, którym w okresie międzywojennym przebiegała granica polsko-czechosłowacka, a w okolicy dochodziło do wielu zbrojnych potyczek patroli polskiej straży granicznej z bojownikami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Pamiątkami z tego okresu są kamienne słupki graniczne, pozostałości okopów oraz dające się czasem odnaleźć fragmenty zasieków. Największą atrakcją stanowiącego cel wycieczki szczytu Popa Iwana są jednak wspaniałe widoki, ciekawa subalpejska roślinność oraz przypominające średniowieczne zamczysko ruiny, wzniesionego w latach 1936-1938 staraniem rządu Rzeczypospolitej, Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego nazywanego powszechnie "Białym Słoniem". Nie mniej emocjonująca od samego wyjścia na liczący 2022 m n.p.m. wierzchołek Popa Iwana będzie jazda po bezdrożach do podnóża góry na „pace” ciężarówki. Po trudach górskiej wędrówki powrócimy na nocleg do Jasini.

 • Dzień 4
  Wędrówka górska: Świdowiec (RZP-1) lub Gorgany (RZP-2)
  Rozwiń
  Ukryj

  WIOSNA RZP-1

  Całodzienna wędrówka połoninami Świdowca. Wejście na Stih (1704 m n.p.m.) i  przejście do położonego w głębokim polodowcowym kotle jeziora Dogjaska (1584 m n.p.m.). Na trasie przemarszu góry ożywia dobrze rozwinięta kultura pasterska. Wędrując szerokim płajem napotkamy stada pasących się samopas koni i owiec. Nocleg na Połoninie Dragobrat.

  LATO RZP-2

  Celem kolejnej górskiej wycieczki będą uważane za jedne z najdzikszych gór Europy Gorgany, które choć ustępują wysokością Czarnohorze zaskakują rozmaitością krajobrazów. Gęste lasy bukowo-jodłowe i świerkowe, porastające strome stoki, ustępują nagle miejsca rozległym wysokogórskim pastwiskom, na których Huculi wypasają krowy i owce. Powyżej znajduje się piętro nieprzebytej kosodrzewiny, poprzedzające szczytowe pola rumowisk skalnych zwanych gorganami. Uroki Gorganów będziemy podziwiać z oferującego wspaniałe widoki, mającego kształt regularnego stożka szczytu Chomiak. Chętni będą mieli okazję pójść dalej i zdobyć pełen surowego skalnego piękna szczyt Syniak. Po trudach górskiej wędrówki zejdziemy w doliny żeby skosztować przysmaków regionalnej kuchni, takich jak banesz, kulesza czy hrybna juszka. Na nocleg powrócimy do Jasini.

 • Dzień 5
  Od karpackich perełek architektury drewnianej po podolskie fortyfikacje
  Rozwiń
  Ukryj

  Zanim pożegnamy się z ukraińskimi Karpatami, odwiedzimy dwie perełki sakralnej architektury drewnianej. W Jasini będziemy podziwiać przysadzistą cerkiew w typie huculskim, której powstanie owiane jest miejscową legendą, natomiast w Jaremczy zwiedzimy smukłą cerkiew kryjącą unikalny ikonostas. Następnie zatrzymamy się w stolicy Bukowiny - Czerniowcach, żeby zobaczyć imponujący pałac metropolitów bukowińskich oraz porównywane z Wiedniem stare miasto. Tego samego dnia rozpoczniemy przygodę na Podolu, gdzie przed wiekami mężni obrońcy polskich granic stawiali czoła tureckiej nawale. Niemym świadkiem tych dramatycznych zmagań była chocimska forteca, której przeglądające się w wodach Dniestru ruiny po dziś dzień wywierają wrażenie na zwiedzających. Pamiątkę późniejszych wydarzeń stanowią ruiny fortyfikacji zbudowanych przez konfederatów barskich we wsi Okopy zwanej Okopami św. Trójcy. Budowniczowie fortyfikacji przedzielając murami wąski pas lądu pomiędzy głębokimi Dolinami Dniestru oraz jego dopływu - rzeki Zbrucz, perfekcyjnie wykorzystali rzeźbę terenu. Miejsce to zachwyca wspaniałymi widokami na przełomy obu rzek. Pojawi się też wątek sentymentalny. Nocować będziemy w Kamieńcu Podolskim.

 • Dzień 6
  Kamieniec Podolski oraz przyrodnicze atrakcje Parku Narodowego „Podilskie Towtri”
  Rozwiń
  Ukryj

  Pierwszą połowę dnia poświęcimy na zwiedzanie Kamieńca Podolskiego – miasta osławionego na kartach sienkiewiczowskiej Trylogii. Kamieniec zawdzięcza swoją wyjątkowość nie tylko wspaniałym zabytkom architektury sakralnej i świeckiej, ale także niesamowitemu położeniu w "objęciach" rzeki Smotrycz, której wody płynące głębokim skalnym jarem tworzą niemalże zamkniętą pętlę. Miasto powstało wewnątrz tego pierścienia, zaś jedynego przesmyku strzeże, nie bez powodu nazywana orlim gniazdem, kamieniecka twierdza. Drugą część dnia spędzimy w „stepie szerokim, którego okiem sokolim nie zmierzysz” – takie właśnie rozległe krajobrazy oferują Miodobory – pasmo niewysokich wzgórz, których najcenniejsze fragmenty objęto ochroną w granicach Parku Narodowego „Podilskie Towtri”. Nacieszymy tu oczy różnokolorowym kwieciem oraz spróbujemy wypatrzeć jaszczurkę zieloną i zaskrońca rybołowa. Oprócz atrakcji przyrodniczych odwiedzimy wykute przez mnichów w wapiennej skale groty pełniące funkcję kaplic, miejsc kontemplacji oraz pochówków. Następnie odbywając niemalże górską wędrówkę dotrzemy do rozlewisk Dniestru dających okazję do orzeźwiającej kąpieli. Wieczorem powrócimy do Kamieńca na obfitującą w kresowe smakołyki kolację, którą można zjeść, np. w dawnym polskim ratuszu.

 • Dzień 7
  Jaskinia Kryształowa i przejazd do Lwowa
  Rozwiń
  Ukryj

  Przed opuszczeniem Kamieńca udamy się  na kolorowy lokalny bazar, gdzie sprzedaje się m.in. pyszne melony, arbuzy i winogrona, różne rodzaje domowych serów i  win, produkty pszczele, suszone ryby, oryginalne mieszanki przyprawowe oraz leki medycyny ludowej. Zgodnie z powszechnym zwyczajem, przed zakupem można dokonać degustacji. Uzupełniwszy prowiant udamy się w kierunku Lwowa. Po drodze poznamy tajemny świat największej w Europie jaskini powstałej w utworach gipsowych. Zwiedzający przeciskają się przez kręte korytarze, których ściany skrzą się kryształkami gipsu, a stropy zdobią „jaskółcze ogony” powstałe z regularnie ułożonych większych kryształów. Będzie też okazja do zagrania na kamiennym bębnie. Jeśli czas pozwoli, zatrzymamy się na chwilę w mijanych miasteczkach, np. w Trembowli. Nocleg we Lwowie.

 • Dzień 8
  Spacer po Lwowie - najbardziej polskim z ukraińskich miast. Przejazd w kierunku Polski.
  Rozwiń
  Ukryj

  Cały dzień spędzimy we Lwowie odwiedzając najważniejsze zabytki i poznając fascynującą historię tego wielokulturowego miasta. Wejdziemy na wzgórze zamkowe, z którego rozpościera się panorama całego miasta, zwiedzimy m.in. Cmentarz Łyczakowski, katedrę łacińską, katedrę ormiańską, cerkiew wołoską oraz rynek staromiejski. Nie zabraknie czasu na zakup pamiątek i odpoczynek w jednej z dziesiątków kawiarni. Obfitość atrakcji Lwowa sprawia, że pomimo całego dnia zwiedzania pozostaje niedosyt i chęć powrotu do tego najbardziej polskiego z ukraińskich miast. Późnym wieczorem opuścimy Lwów i udamy się w kierunku Krakowa.

 • Dzień 9
  Powrót do Krakowa
  Rozwiń
  Ukryj

  Do Krakowa przyjedziemy wcześnie rano, co pozwoli na wypoczynek przed powrotem do codziennych obowiązków.

Zobacz więcej
Ukryj

Warunki

Cena obejmuje:

 • Transport: autokar lub bus (wyjazd z Krakowa)
 • Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach turystycznych/pensjonatach
 • Wyżywienie: 4 śniadania
 • Opiekę przewodnika
 • Ubezpieczenie: KL do 20 000 EUR | NNW do 15 000 PLN | BP do 1000 PLN
 • Składki: TFG - 2 PLN, TFP - 2 PLN
 • Podatek VAT

Cena nie obejmuje:

 • Wyżywienia (poza wymienionym)
 • Kosztów uczestnictwa w programie (bilety wstępu, transport lokalny, oplaty klimatyczne, przewodnicy lokalni, zwyczajowe napiwki) - ok. 1400 UAH

Liczba uczestników: 15 - 35 osób

Zaliczka przy zgłoszeniu: 400 PLN

Ze względu na warunki pogodowe program „Huculskie połoniny i twierdze Podola” będzie realizowany w dwóch wariantach: wiosennym (RZP-1) oraz letnim (RZP-2). Szczegółowy opis tras uwzględniający porę roku, znajduje się w programie wyjazdu.

Warto wiedzieć

 • UBEZPIECZENIE W TRAKCIE WYJAZDU
  Rozwiń
  Ukryj

  W trakcie wyjazdu uczestnicy ubezpieczeni są w ramach pakietu "Bezpieczne Podróże" w wariancie Travel (zakres standard) w T.U. Signal Iduna na poniższe sumy:

  KL - Koszty Leczenia - do 20 000 EUR

  NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - do 15 000 PLN

  BP - Bagaż Podróżny - do 1000 PLN

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia - POBIERZ

 • MSZ - INFORMACJE I OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
  Rozwiń
  Ukryj

  Przed dokonaniem zgłoszenia na wyjazd zachęcamy do zapoznania się z wiadomościami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - Informacje dla podróżujących - TUTAJ

  Znajdą tam Państwo informacje dotyczące aktualnych ostrzeżeń dla podróżujących w danym kraju, jak również informacje dotyczące:

  - wymaganych dokumentów podróży
  - bezpieczeństwa
  - zdrowia i zalecanych szczepień
  - przepisów celnych

ABY OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij